اینترانت تجاری

با توجه به ایجاد شبکه وسیع IP در سطح استان هرمزگان با گستردگی در کلیه مراکز و امکان اتصال به این شبکه از طریق پورت های دسترسی X.DSL و فیبر نوری، سرویسی بنام «اینترانت داخل استان» به متقاضیان ارائه می‌گردد که در این سرویس آدرس‌های IP خصوصی از سری ۱۰.X.X.X در داخل استان بصورت یکتا و سازمان‌دهی شده به متقاضیان تخصیص داده می‌شود.
اینترانت یک شبکه‌کامپیوتری است که از زبان مشترک شبکه جهانی اینترنت (پروتکل IP) برای تبادل داده‌ استفاده می‌‌کند و تمام خدمات اینترنت، از جمله پست الکترونیکی، وب، FTP، گروه‌های خبری و تله‌کنفرانس در شبکه اینترانت قابل ارائه است با این تفاوت که محدوده سرویس دهی آن از نظر جغرافیایی محدود به یک کشور یا یک استان است.

نمونه‌هایی از کاربردهای این سرویس اتصال به بستر عمومی اینترانت داخل استان، ارتباط و مشاهده سایت های داخل استان، اتصال به دیتا سنتر های داخل استان، تأمین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم‌های مکانیزه داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها(مانند سیستم‌های اتوماسیون اداری) و ارایه سرویس‌های داخلی E-MAIL، Web، FTP و Messaging برای سازمان‌ها و شرکت‌ها و همچنین مشاهده دوربین های مدار بسته از راه دور نام برد.
دیگر ویژگی مهم این سرویس قیمت مناسب آن نسبت به سایر سرویس های تجاری مشابه نظیر اینترنت و MPLS است.

متقاضیان با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به ستاد مرکزی شرکت مخابرات استان هرمزگان (آدرس ذیل) می‌توانند نسبت به درخواست و اشتراک سرویس فوق اقدام نمایند:
آدرس : چهارراه رسالت- رسالت جنوبی- خیابان حکمت- شرکت سهامی مخابرات هرمزگان- طبقه همکف -اداره فروش

  • نامه درخواست (برای شخص حقیقی شامل مشخصات،آدرس وکدپستی فرد جهت تعیین محل دایری و برای شخص حقوقی درخواست رسمی در سربرگ شرکت شامل معرفی نماینده و مهروامضای بالاترین مقام مسئول (شرکت‌های دولتی و صاحبان امضای اوراق تعهدآور مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی (شرکت‌های خصوصی)
  • تکمیل و مهر و امضاء فرم پرسشنامه
  • تکمیل و ارائه کارت تقاضا و اشتراک مهر و امضاء شده توسط بالاترین مقام مسئول (شرکت‌های دولتی) و صاحبان امضاء اوراق تعهد آورمطابق اساسنامه وآخرین روزنامه رسمی (شرکت‌های خصوصی)
  • تصویر آگهی روزنامه رسمی (که بیش از دو سال از تاریخ انتشار آن نگذشته باشد) حاوی اسامی صاحبان امضاء و آخرین آدرس قانونی شرکت جهت موسسات خصوصی
  • تصویر مجوز معتبر فعالیت (جهت متقاضیان دفاتر خدماتی فاقد مدارک ثبت شرکت)
  • معرفی نامه و کپی شناسنامه نماینده
  • تصویر صورتجلسه آزمایش وتحویل فیبراختصاصی برای متقاضیان ارتباط روی فیبردرخصوص متقاضیانی که به صورت شخص حقیقی نسبت به ارائه درخواست اقدام می‌نمایند.
  • در خصوص متقاضیانی که به صورت شخص حقیقی نسبت به ارائه درخواست اقدام می‌نمایند، حضورشخص ویا صاحب مجوز به انضمام اصل و کپی شناسنامه و یا کارت شناسایی معتبر به منظور تکمیل و مهر و امضای کارت اشتراک ضروری می‌باشد.
راه اندازی سرویس حداکثر ظرف مدت ۱۵ روزپس از واریز وجه مربوطه، انجام می‌پذیرد .
دریافت خدمات و پشتیبانی سرویس مزبور با شماره‌گیری ۲۰۱۰ مدیریت شبکه و پشتیبانی مشتریان دیتا “امکانپذیر می‌باشد.