- شرکت مخابرات استان هرمزگان - http://hormozgan.tci.ir -

ارتباط نقطه به نقطه ( Point to Point )

 

مشترکینی که قصد ارتباط بین دو نقطه را دارند می‌توانند از این سرویس استفاده کنند. از ویژگی‌های آن، انتقال اطلاعات Data ، Voice ، و یا Voice  و Data بصورت همزمان می‌باشد. مانند انتقال شماره و سرویس ویدئو کنفرانس و غیره.

یکی از ویژگی‌های این سرویس متقارن بودن آن است. به این معنا که هر لینکE۱ به اندازه ۲ MB/S ارسال و یا MB/S۲ دریافت به صورت TDM انجام می‌گیرد. سرویس نقطه به نقطه یک ارتباط متقارن برای دیتا و صوت با پهنای باند درخواستی بر بستر سیم مسی یا فیبر می‌باشد و بر خلاف سرویس‌های دیگر مسافت هیچ گونه تاثیر منفی بر عملکرد آن ندارد و این امر به سبب تعریف پهنای باند مشخص است که بر روی این خدمات تعریف می‌گردد .

در این سرویس مودم‌های مربوطه باید از نوع G.SH متقارن باشند . متقارن بودن به این معنی است که ارسال و دریافت اطلاعات در این سرویس با توجه به پروتکل‌های حاکم بر آن مساوی می‌باشد .