تغییر در تعرفه مکالمات بین الملل

ردیف کشور نوع شبکه کد کشور + تعرفه

۱

فرانسه

ثابت

+ ۳۳

چهارم ۲٫۶۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰

۲

هنگ کنگ

ثابت

+ ۸۵۲

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار چهارم ۲٫۵۰۰

۳

ایتالیا

ثابت

+ ۳۹

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار یازدهم ۲۰٫۰۰۰

۴

لوکزامبورگ

ثابت

+ ۳۵۲

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار دوازدهم ۲۵٫۰۰۰

۵

مکزیک

ثابت

+ ۵۲

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار پنجم ۳٫۵۰۰

۶

نروژ

ثابت

+ ۴۷

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰

۷

لهستان

ثابت

+ ۴۸

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰

۸

اسپانیا

ثابت

+ ۳۴

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار یازدهم ۲۰٫۰۰۰

۹

سوئیس

ثابت

+ ۴۱

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار چهاردهم ۴۰٫۰۰۰

۱۰

آمریکا

ثابت

+ ۱

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار چهارم ۲٫۵۰۰

۱۱

ونزوئلا

ثابت

+ ۵۸

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار شانزدهم ۱۰۰٫۰۰۰

۱۲

دانمارک

ثابت

+ ۴۵

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰

۱۳

ایرلند

ثابت

+ ۳۵۳

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار یازدهم ۲۰٫۰۰۰

۱۴

آلمان

ثابت

+ ۴۹

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰

۱۵

رومانی

ثابت

+ ۴۰

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار هفتم ۷٫۰۰۰

۱۶

کانادا

ثابت

+ ۱

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار چهارم ۲٫۵۰۰

۱۷

سوئد

ثابت

+ ۴۶

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار هشتم ۹٫۰۰۰

۱۸

هند

ثابت

+ ۹۱

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار چهارم ۲٫۵۰۰

۱۹

مالتا

ثابت

+ ۳۵۶

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار پانزدهم ۶۰٫۰۰۰

۲۰

اسلواکی

ثابت

+ ۴۲۱

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰

۲۱

انگلستان

ثابت

+ ۴۴

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار هشتم ۹٫۰۰۰

۲۲

ویرجین آمریکا

ثابت

+ ۱۳۴۰

چهارم ۲٫۵۰۰
سیار یازدهم ۲۰٫۰۰۰

۲۳

تایلند

ثابت

+ ۶۶

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار یازدهم ۲۰٫۰۰۰

۲۴

مالزی

ثابت

+ ۶۰

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار هفتم ۷٫۰۰۰

۲۵

شیلی

ثابت

+ ۵۶

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰

۲۶

برونئی دارالسلام

ثابت

+ ۶۷۳

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار پنجم ۳٫۵۰۰

۲۷

چین

ثابت

+ ۸۶

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار پنجم ۳٫۵۰۰

۲۸

مجارستان

ثابت

+ ۳۶

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار یازدهم ۲۰٫۰۰۰

۲۹

اتریش

ثابت

+ ۴۳

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰

۳۰

مارتینیک

ثابت

+ ۵۹۶

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار چهاردهم ۴۰٫۰۰۰

۳۱

مغولستان

ثابت

+ ۹۷۶

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار نهم ۱۰٫۰۰۰

۳۲

سنگاپور

ثابت

+ ۶۵

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار هفتم ۷٫۰۰۰

۳۳

کزه جنوبی

ثابت

+ ۸۲

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار هفتم ۷٫۰۰۰

۳۴

گوادلوپ ( سن مارتین )

ثابت

+ ۵۹۰

پنجم ۳٫۵۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰

۳۵

آندورا

ثابت

+ ۳۷۶

ششم ۵٫۵۰۰
سیار دوازدهم ۲۵٫۰۰۰

۳۶

بنگلادش

ثابت

+ ۸۸۰

ششم ۵٫۵۰۰
سیار هشتم ۹٫۰۰۰

۳۷

برزیل

ثابت

+ ۵۵

ششم ۵٫۵۰۰
سیار یازدهم ۲۰٫۰۰۰

۳۸

کلمبیا

ثابت

+ ۵۷

ششم ۵٫۵۰۰
سیار ششم ۵٫۵۰۰

۳۹

کاستاریکا

ثابت

+ ۵۰۶

ششم ۵٫۵۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰

۴۰

قبرس

ثابت

+ ۳۵۷

ششم ۵٫۵۰۰
سیار سیزدهم ۲۰٫۰۰۰

۴۱

چک

ثابت

+ ۴۲۰

ششم ۵٫۵۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰

۴۲

ژاپن

ثابت

+ ۸۱

ششم ۵٫۵۰۰
سیار یازدهم ۲۰٫۰۰۰

۴۳

پاراگوئه

ثابت

+ ۵۹۵

ششم ۵٫۵۰۰
سیار دهم ۱۵٫۰۰۰