ارتباط با ما

[cf7sr-simple-recaptcha]

تلفن واحد ارتباطات مردمی

سامانه ۲۰۲۱ و تلفن ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۱۴ واحد ارتباط مردمی آماده دریافت پیشنهادات و نظرات هم استانی های محترم میباشد.

تلفن پیغام گیر مدیر مخابرات منطقه هرمزگان

تلفن ۳۳۶۱۰۰۰۰ پیغام گیر مدیر منطقه در کلیه ساعات شبانه روز آماده دریافت نظرات،انتقادات و پیشنهادات شما هم استانی های محترم می باشد.

تعیین وقت ملاقات حضوری با مدیر مخابرات منطقه  هرمزگان

جهت تعیین وقت ملاقات حضوری با مدیر منطقه همه روزه در ساعات اداری واقع در رسالت جنوبی -خیابان حکمت – مخابرات منطقه هرمزگان (ساختمان شماره ۱) طبقه چهارم مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۳۶۱۰۰۰۲ تماس حاصل نمائید.

شایان ذکر است ملاقات مردمی در روزهای سه شنبه از ساعت ۹ الی ۱۲:۰۰ در دفتر مدیر منطقه هرمزگان انجام می گردد .