مراکز مخابراتی
   چاپ
دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۶:۲۱ / شماره : 135 / تعداد نمایش : 4,232

شماره تلفنهای مراکز مخابراتی استان :

 

امور مشترکین مرکز بلال و امام حسن (ع ) ۳۲۲۳۴۶۲۳

امور مشترکین مرکز شهید بهشتی ۳۲۲۵۱۹۶۱

امور مشترکین مرکز ولی عصر (عج) ۳۲۲۴۳۷۳۷

امور مشترکین مرکز امام حسین (ع) ۳۲۲۳۴۴۰۱

امور مشترکین مرکز شهید قندی ۳۲۲۲۷۵۰۰

امور مشترکین مرکز امام خمینی (ره) –

۳۳۵۶۲۴۴۴-  ۳۳۵۵۸۸۷۷


منفیمثبت ( امتیاز از 7 رای : -5 )