خاطرات رزمندگان

محاصره

بازنویسی و ویرایش :سهیلا دادخدائی/راوی :رزمنده ای گمنام از شرکت مخابرات ایران چند روز بود که دشمن پاتک سختی زده بود ...

یکشنبه ، ۳۱ تیر ۱۳۹۷
تصمیم نهائی

بازنویسی و ویرایش : سهیلا دادخدائی /راوی: رزمنده ای گمنام از مخابرات ایران حس قشنگیه وقتی تنها وسط بیابونی از ظلم ...

یکشنبه ، ۳۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت مچی

خاطره ای از: صدیقه زرافشان فرزند شهید حسین زرافشان ویرایش و بازنویسی : سهیلا دادخدائی ساعت مچی دوم دبستان ...

چهارشنبه ، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
عطر گل یاس

خاطره ای از شهید روحانی احمد صادقی بهمنی راوی : محمد صادقی بهمنی برادر شهید ویرایش و بازنویسی : سهیلا دادخدائی ...

چهارشنبه ، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
پوتین

خاطره ای از مرتضی بلوچیان سمت : متصدی انبار پشتیبانی بازنویسی و ویرایشگر : سهیلا دادخدائی پوتین تیرماه 64 بود . ...

چهارشنبه ، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
آخرین نامه

خاطره ای از : علی قاسمی ( کاردان تلکس) ویرایش و بازنویسی : سهیلا دادخدائی آخرین ...

چهارشنبه ، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
عنصر مزدور سازمان منافقین

خاطره ای از : نادر ترکمانی سمت : مدیر سابق اداری و تدارکاتی و فرمانده بسیج پایگاه شهید عامری ویرایش ...

چهارشنبه ، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶