انتقال بستر ارتباطی MPLS مخابرات منطقه هرمزگان به زیر ساخت نورونتا

بستر ارتباطی MPLS مخابرات منطقه هرمزگان به زیر ساخت نورونتا منتقل گردید .
شرح خبر

برگزاری جلسه تشریح و تبیین سیاستهای مخابرات منطقه هرمزگان در وصول مطالبات

با حضور مهندس راسخ معاون مالی شرکت مخابرات ایران انجام شد .
شرح خبر
جلسه کمیته حسابرسی مناطق مخابراتی sc6,sc7

مخابرات منطقه هرمزگان میزبان گردهمائی کمیته حسابرسی مناطق مخابراتیSC7 و SC6

برگزاری هفتمین همایش کمیته ی حسابرسی مناطق مخابراتیSC7 و SC6  
شرح خبر

خدمتی دیگر از مخابرات منطقه هرمزگان

اجرای فیبر نوری بندر و گمرک شیو گاوبندی (پارسیان)
شرح خبر

پایداری ارتباطات در بخش احمدی شهرستان حاجی آباد

عملیات اجرای فیبر از هوایی به خاکی در مسیر فارغان به احمدی به طول 8/5کیلومترانجام شد .
شرح خبر

افزایش پهنای باند در شهرستانهای بندرعباس،خمیر وقشم

با هدف بهبود کیفیت و نوسازی تجهیزات و بهینه سازی انجام شد .
شرح خبر

حضور مهندس یگانه در مراسم خاکسپاری مادر شهید حسین عامری

مراسم تشییع وخاکسپاری مادر شهید گرانقدر حسین عامری سیاهوئی از شهدای مخابرات منطقه هرمزگان در بهشت زهرای روستای درگز سیاهو برگزار شد.
شرح خبر