افتخارات فرزندان همکار

افتخارات علمی ،هنری و ورزشی فرزندان همکار

اولویت اسامی مقام 1 فربد بلوچ پور (فرزند همکار آقای فرزاد بلوچ پور) کسب رتبه اول رشته رباتیک در سطح شهرستان 2 حدیث احترامی( فرزند همکارخانم مریم ...

یکشنبه ، ۷ مهر ۱۳۹۸