درباره ما
   چاپ
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰ / شماره : 43 / تعداد نمایش : 4,288

نام : امیر
نام خانوادگی : یگانه
عنوان شغلی : مدیر منطقه هرمزگان

شماره تماس : ۳ الی ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۱   شماره نمابر : ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۴
سامانه پیامکی : ۱۰۰۰۷۶۳۲۰۲۱


نام : حمد اله
نام خانوادگی : مریدی نژاد
عنوان شغلی : معاونت شبکه و قائم مقام مدیر

شماره تماس : ۰۷۶۳۳۳۰۸۱۱۵ شماره نمابر : ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰


نام : وحید
نام خانوادگی : هوشمند
عنوان شغلی : مدیر دفتر مدیرمنطقه

شماره تماس : ۰۷۶۳۳۳۰۸۱۶۷ شماره نمابر : ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۵

نام : غلامعلی
نام خانوادگی : طبسی
عنوان شغلی : مدیر تجاری

شماره تماس : ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۶


نام : علی
نام خانوادگی : صابری
عنوان شغلی : مدیر نگهداری ارتباطات سیار

شماره تماس : ۰۷۶۳۳۳۳۸۱۷۵


نام : خرم
نام خانوادگی : محمد مرادی
عنوان شغلی : مدیر مالی و پشتیبانی

شماره تماس : ۰۷۶۳۳۳۰۸۲۳۲

نام : مجید
نام خانوادگی : حاجی زاده
عنوان شغلی : مدیر فناوری اطلاعات

شماره تماس : ۳۳۳۰۸۱۲۱ شماره نمابر: ۰۷۶۳۳۶۱۸۰۰۸


نام : غلام
نام خانوادگی : نیرومند مرادی نژاد
عنوان شغلی : مدیر مخابرات شهرستان بندرعباس

شماره تماس : ۱۲- ۰۷۶۳۲۲۴۷۴۱۱

نام : اصغر
نام خانوادگی : کریمی
عنوان شغلی : رئیس اداره حراست –

تلفن تماس :۰۷۶۳۳۳۰۸۱۷۳


نام : ناصر
نام خانوادگی : احمد پور
عنوان شغلی : مدیر منابع انسانی

تلفن تماس :۰۷۶۳۳۳۰۸۲۵۴


نام : کامران
نام خانوادگی : محمودی
عنوان شغلی : رئیس اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات-

شماره تماس :۰۷۶۳۳۳۰۸۱۶۸


نام : هرمز
نام خانوادگی : عامری
عنوان شغلی : رئیس اداره حقوقی

شماره تماس :۰۷۶۳۳۳۰۸۱۶۰

نام : حسن
نام خانوادگی : دیانت
عنوان شغلی : رئیس اداره روابط عمومی وارتباطات

تلفن تماس : ۳۳۶۱۰۰۱۲-۳۳۶۱۰۰۱۴

نام : …
نام خانوادگی : …
عنوان شغلی : …

تلفن تماس : …

نام : …
نام خانوادگی : …
عنوان شغلی : …

تلفن تماس : …

نام : …
نام خانوادگی : …
عنوان شغلی : …

تلفن تماس : …


منفیمثبت ( امتیاز از 14 رای : -4 )