درباره ما

نام : امیر
نام خانوادگی : یگانه
عنوان شغلی : مدیر منطقه هرمزگان

شماره تماس : ۴ الی ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۱   شماره نمابر : ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۵

نام : علی
نام خانوادگی : صابری
عنوان شغلی : معاون شبکه

شماره تماس : ۹-۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۸نمابر : ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۵

 

نام : عبدالنور
نام خانوادگی :غفوری
عنوان شغلی : مدیر تجاری و امور مشتریان

شماره تماس : ۷-۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۶۶

نام : صادق
نام خانوادگی :ابراهیم نژاد
عنوان شغلی : مدیر  ارتباطات سیار استان

شماره تماس : ۰۷۶۳۳۶۸۸۳۰۰


نام : خرم
نام خانوادگی : محمد مرادی
عنوان شغلی : مدیر مالی و پشتیبانی
شماره تماس :  ۰۷۶۳۳۳۰۸۲۳۲

نام : مجید
نام خانوادگی : حاجی زاده
عنوان شغلی : مدیر فناوری اطلاعات

شماره تماس : ۰۷۶۳۳۳۰۸۱۲۱

نام : محسن
نام خانوادگی : دیانت
عنوان شغلی : مسئول اداره روابط عمومی وارتباطات

تلفن تماس: : ۱۴-   ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۱۲

نام :غلامعلی
نام خانوادگی : طبسی
عنوان شغلی : مسئول مخابرات شهرستان بندرعباس

شماره تماس : ۱۲- ۰۷۶۳۲۲۴۷۴۱۱

 

نام : کامران
نام خانوادگی : محمودی
عنوان شغلی : رئیس اداره بازرسی ،نظارت و رسیدگی به شکایات منطقه هرمزگان
شماره تماس :۰۷۶۳۳۶۱۰۸۶۰

نام : علی
نام خانوادگی : لشکری
عنوان شغلی : رئیس اداره حقوقی

شماره تماس :۶۰-۰۷۶۳۳۳۰۸۱۵۹۹

نام : عین الله
نام خانوادگی :ماندگاری
عنوان شغلی : رئیس اداره حراست

شماره تماس : ۳۳۳۰۸۱۷۱


اسامی روسای شهرستانهای توابع :  

 

مراد مصطفی پور شماره ثابت (۴۴۴۲۲۱۲۱)

شماره همراه : ۰۹۱۷۷۶۴۰۵۴۷

مسئول مخابرات شهرستان کیش
محمد طاهر عبدی شماره ثابت ( ۴۴۳۲۲۴۴۴) شماره همراه ۰۹۱۷۷۶۲۴۷۶۵ رئیس مخابرات شهرستان بستک
حسن هاشمی شماره همراه

۰۹۱۷۱۶۱۳۵۴۸(ثابت ۳۵۲۴۱۶۱۷)

رئیس مخابرات شهرستان قشم
بهزاد مرادی شماره ثابت (۴۲۵۲۲۰۱۸)

شماره همراه : ۰۹۱۷۷۶۶۰۱۸۷

رئیس مخابرات شهرستان جاسک
علیرضا باقر زاده شماره ثابت (۳۵۶۲۳۲۰۱)

شماره همراه : ۰۹۱۷۱۶۰۸۴۶۶

مسئول مخابرات شهرستان ابوموسی
وحید  هرمزی  

ثابت (۳۵۳۲۲۱۱۷)

مسئول مخابرات شهرستان هرمز
محمد رضا خداداد شماره ثابت (۳۳۲۳۶۴۶۴)

شماره همراه ۰۹۱۷۶۵۵۴۲۵۴

مسئول  مخابرات شهرستان خمیر
محسن کوهی شماره ثابت (۳۵۴۳۰۰۰۳)

شماره همراه ۰۹۱۷۷۶۱۸۲۹۳

مسئول  مخابرات شهرستان حاجی آباد
جواد عباس زاده شماره ثابت (۴۲۲۲۴۲۸۰)

شماره همراه : ۰۹۱۷۷۶۵۰۳۱۲

رئیس مخابرات شهرستان میناب
روح ا… صابر شماره ثابت (۴۲۸۸۲۴۱۲)

شماره همراه : ۰۹۱۷۲۱۱۶۴۰۰

مسئول مخابرات شهرستان رودان
علی فدائی شماره ثابت(۴۴۲۲۳۰۰۰ )

شماره همراه : ۰۹۱۷۷۶۲۴۱۳۵

رئیس مخابرات شهرستان بندرلنگه
حسن کهزاد شماره ثابت (۴۴۶۲۴۰۰۱)

شماره همراه : ۰۹۱۷۳۶۴۰۳۳۹

مسئول مخابرات شهرستان پارسیان (گاوبندی )
امین زارعی  شماره ثابت (۴۲۳۷۴۲۰۰)

شماره همراه : ۰۹۱۷۱۶۵۱۶۸۹

مسئول مخابرات شهرستان سیریک
مرتضی برخش شماره ثابت (۴۲۵۳۱۰۰۰)

شماره همراه : ۰۹۱۷۶۲۵۶۴۸۷

مسئول مخابرات شهرستان بشاگرد