چهارسایت BTSهمراه اول در “مناطق محروم جاسک وارد مدار شد

۱۹ تیر ۱۳۹۸

هم اکنون دورافتاده‌ترین نقاط استان نیز از امکان اتصال به اینترنت و ارسال پیامک بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان در راستای ارائه خدمات بهتر ارتباطی در مناطق محروم و روستایی و پوشش شبکه تلفن همراه اول و اینترنت ، چهار سایت جدید در مناطق محروم شهرستان جاسک نصب و راه اندازی گردید .

با راه اندای سایت های  همراه اول درروستاهای کُمبکی ،وَنک،گوهِرت و شِمشی هم اکنون دورافتاده‌ترین نقاط استان نیز از امکان اتصال به اینترنت و ارسال پیامک بهره مند شدند.

گفتنی است روستای کُمبکی با ۱۶۶ خانوار،وَنک ۱۲۶ خانوار،گوهِرت ۲۶۴ خانوارو شِمشی با ۲۱۹ خانوار از توابع بخش لیردف جاسک هستند  . مشتریان اینترنت در شهرستان جاسک نیز ۸۸۹ کاربر می باشد.