نورونتا (NEURONTA)

یک شبکه امن اختصاصی غیر اشتراکی با استفاده از تکنولوژی تقسیم زمانی می باشد. این محصول ایجاد یک شبکه اختصاصی بوسیله یک یا چند لینک ارتباطی نقطه به نقطه یا نقطه به چند نقطه است که ارتباط نقطه مرکزی مشترک را بر بستر شبکه با دیگر نقطه یا نقاط مشترک برقرار می سازد. که شامل مشترکین تجاری مالی، حاکمیتی و سازمانها و نهادهایی که نیازمند یک شبکه اختصاصی و امن هستند میباشد.

مزایای استفاده از محصولات شبکه نورونتا:

۱- ایجاد یک شبکه اختصاصی و غیراشتراکی

۲- این سرویس از امنیت بسیار بالایی برخوردار است به گونه ای که امکان نفوذ به شبکه تقریبا ناممکن است

۳- کیفیت سرویس در این شبکه بسیار بالا می باشد

  • جهت اطلاع از تعرفه به سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی WWW.TCI.IR مراجعه نمایید.