طرح گامرون

یک نوع کارت اعتباری تلفن ثابت برای استفاده تماس تلفنی می باشد. این شیوه که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد در اصطلاح پیش پرداخت نامیده می شود و  اعتبار توسط یک Pin Code تصدیق می شود بطوریکه ابتدا بعد از شماره گیری ۷۰۷۰۷۰۷۰ کلمه عبور را وارد کرده سپس کلید # را زده و بعد از اعلام مبلغ کارت شماره تلفن مقصد را شماره گیری نموده و در انتها کلید # را میزنید.

  • برابر تعرفه مکالمه تلفن ثابت محاسبه می گردد