راه اندازی SIP-TRUNK جهت بهبود زیر ساخت های ارتباطی ادارات

۰۹ دی ۱۳۹۸

صرفه جویی در هزینه‌ها ، امنیت بیشتر ، سازگاری با سیستم تلفنی IP-PBXاز مزایای سرویس SIP Trunk می باشد .

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه  به منظورگسترش تعامل وفضای سازنده با دستگاههای دولتی و نیز بهبود زیر ساخت های ارتباطی ادارات و تداوم سرویس دهی بر خط به مشتریان ، مخابرات منطقه هرمزگان سرویس SIP-TRUNK را جهت اداره کل استاندارد استان  ، شرکت توزیع برق شهرستانهای بندرعباس و جاسک اداره بنادر و دریانوردی شهرستان جاسک راه اندازی کرد .

گفتنی است خط تلفن اینترنتی یا SIP Trunk همانند خط تلفن ثابت شهری معمولی هستند با این تفاوت که از سرویس دهنده مخابراتی تا محل استفاده تلفن مانند منزل یا محل کار بر روی خطوط مسی منتقل نمی‌شود.

صرفه جویی در هزینه‌ها ، امنیت بیشتر ، سازگاری با سیستم تلفنی IP-PBXاز مزایای سرویس SIP Trunk می باشد  که  ارتباطات را به روشی بهتر و بهینه‌تر انتقال می دهد. این سرویس جهت درخواست اولیه حداقل ۳۰ کانال می باشد که هزینه اتصال اولیه به ازای هر کانال مبلغ ۲۹۰۰۰۰ ریال(فقط یکبار ) و هزینه نگهداری هر کانال ماهیانه ۶۱۰۰۰ ریال می  باشد .