راه اندازی سامانه نظر سنجی سامانه ۲۰۲۰

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

در راستای ارائه خدمات با کیفیت و جلب میزان رضایت حداکثری ذینفعان و مشتریان مخابرات منطقه هرمزگان انجام شد.

 

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان با توجه به اهمیت شناسایی انتظارات و دریافت دیدگاههای مشتریان و  با همت متخصصان فناوری و اطلاعات این منطقه سامانه نظر سنجی سامانه ۲۰۲۰ راه اندازی شد. هم اکنون سامانه ۲۰۲۰ در منطقه هرمزگان به صورت شبانه روزی پاسخگوی ۳۰هزار تماس به صورت ماهیانه می باشد و مشترکین حتی در صورت خارج بودن از منطقه مخابراتی مربوطه نیز می‌توانند تنها با شماره‌گیری کد منطقه به همراه شماره ۲۰۲۰ با این شماره ارتباط برقرار کنند و از سامانه فروش و پشتیبانی اینترنت پرسرعت بهره‌مند شوند.