- شرکت مخابرات استان هرمزگان - http://hormozgan.tci.ir -

در مسابقات دارت قهرمانی کارکنان دولت استان هرمزگان

مخابرات منطقه هرمزگان عنوان اول را از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان ، مسابقات کارکنان و کارمندان دستگاه های دولتی و اجرائی مورخ  ۲۳آذر ماه سالجاری در سالن تختی بندرعباس با حضور ۳۸ شرکت‌کننده در بخش آقایان برگزار شد که در بخش انفرادی، آقایان؛ شهرام ایرجی از مخابرات منطقه هرمزگان اول، آزادی از اداره دارایی دوم ، حاجیانی از مدیریت و برنامه‌ریزی و کارگر از دانشگاه علوم پزشکی به صورت مشترک سوم شدند.

 در مجموع تیمی نیز مخابرات منطقه هرمزگان موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند ، دانشگاه علوم پزشکی و اداره دارایی نیز به ترتیب  مقام های دوم و سوم را کسب کردند.