درخشش مخابرات هرمزگان در ارزیابی کشوری/ هرمزگان در میان ۵ استان اول کشور

۱۱ شهریور ۱۳۹۸

مخابرات منطقه هرمزگان در تازه‌ترین ارزیابی میان استانی موفق شد در میان ۵ استان اول کشور در جمیع شاخص‌های هم‌سنجی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان، در جدیدترین ارزیابی صورت گرفته از سوی معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار مخابرات ایران، استان هرمزگان در میان ۵ استان اول کشور قرار گرفت.

بر اساس این ارزیابی که در مجموع شاخصه‌های خدمت‌رسانی، توسعه، بهبود کیفیت و ارتقای سطح خدمات، دایری تلفن ثابت و همراه، استقرار دولت الکترونیک، دایری پهن باند و برقراری دیتای تجاری و درآمدهای عملیاتی صورت گرفته، مخابرات هرمزگان توانست با دو پله صعود نسبت به آخرین ارزیابی سال قبل در جایگاه چهارم کشور قرار گیرد.

همچنین لازم به ذکر است که جایگاه هرمزگان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب در رتبه ۳۰ و ۲۹ این جدول قرار داشت.