حفظ پایداری ارتباطات در روز انتخابات مجلس شورای اسلامی

۰۳ اسفند ۱۳۹۸

اقدامات مخابرات هرمزگان در بسترسازی برای برگزاری انتخابات مجلس در دو اسفند

 به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه ، در راستای اهمیت پایداری شبکه ارتباطی در روز برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، مخابرات منطقه هرمزگان با استفاده از تمامی ظرفیتهای ارتباطی موجود از چندین هفته قبل با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه ایجاد شبکه ارتباطی پایدار را مهیا کرد به طوری که تمام زیرساخت‌ها و تجهیزات ارتباطی لازم جهت حفظ و پایداری شبکه ارتباطات در تمامی حوزه های انتخاباتی آماده  بود .

  • آماده باش اکیپ های فنی، و عملیاتی در سراسر استان تا پایان اتمام فرآیند انتخابات

  • تشکیل ستاد انتخابات در مخابرات منطقه

  • تامین ارتباطات و تجهیزات مورد نیاز و اجرای کامل