تلفن ثابت ۴ و ۵ رقمی

این نوع شماره شامل کدهای مورد نیاز جهت تامین خطوط داخلی متقاضیانی مانند: بانکها و موسسات مالی و اعتباری، فعالان تجاری، ارگانهای دولتی و مشاغل عمومی مثل آژانس ها و …. است که به جهت سهولت در شماره گیری و به یاد سپاری به متقاضیان واگذار می گردد.

با توجه به تنوع سرویس ها جهت اطلاع از تعرفه ها به سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی WWW.TCI.IR و سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی WWW.CRA.IR قسمت مصوبات مراجعه نمایید.