تحویل یک قطعه عقاب به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرعباس توسط مدیر منابع انسانی مخابرات منطقه

۱۱ دی ۱۳۹۶

 

تحویل یک قطعه عقاب به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرعباس توسط مدیر منابع انسانی مخابرات منطقه

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه ،صبح دیروز یک قطعه عقاب در بالکن طبقه اول ساختمان شماره یک رویت شد ، این پرنده که زخمی و قادر به پرواز نبود توسط مهدی متوسل مدیر منابع انسانی ، تیمار و نگهداری شد.
گفتنی است به کمک همکاران و دوستداران طبیعت ، یک قطعه عقاب مصدوم جهت درمان و رها سازی در طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرعباس تحویل داده شد.