برگزاری دومین همایش پیاده روی با پیام ارتباطی فراگیر

۰۹ آذر ۱۳۹۷

دومین همایش پیاده روی خانوادگی شرکت مخابرات ایران منطقه هرمزگان با پیام ارتباطی فراگیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ،دومین همایش سراسری پیاده روی خانوادگی کارکنان و مدیران شرکت مخابرات ایران منطقه هرمزگان با پیام ارتباطی فراگیر،جمعه نهم آذرماه ۹۷ ساعت ۸/۳۰دقیقه صبح در بوستان غدیر و همزمان با سراسر کشور در کنار ساحل نیلگون خلیج همیشه فارس در فضایی پر نشاط وشاداب برگزار شد.

در این همایش پیاده روی خانوادگی که با حضور مهندس امیریگانه مدیر منطقه، مدیران وکارکنان مخابرات منطقه هرمزگان به همراه خانواده هایشان انجام گردید، همکاران با شرکت در مسابقات و فعالیتهای ورزشی مختلف از جمله طناب کشی ، گل کوچیک و دارت با یکدیگر به رقابت پرداختند.

ارئه ی خدمات اینترنتی و مخابراتی رایگان در مسیر پیاده روی از دیگر برنامه های این همایش بود .