بازدید مهندس امیر یگانه مدیر مخابرات منطقه هرمزگان از مراکز پاسخگوئی ۱۱۸ و ۲۰۲۰

۲۶ اسفند ۱۳۹۸

مدیرمخابرات منطقه هرمزگان با حضور در مراکز ۲۰۲۰ و ۱۸۱۸ ، ضمن گفتگو با پاسخگویان این مراکز، نحوه پاسخگویی و میزان رضایت مشتریان را بررسی کرد.

 به گزارش اداره روابط عمومی و ارتباطات مخابرات منطقه هرمزگان مهندس یگانه مدیر منطقه به همراه مهندس غفوری مدیر تجاری با حضور در مرکز مخابراتی شهید بهشتی بندرعباس ضمن بازدید از قسمت های تماس پشتیبانی اینترنت پرسرعت مخابرات(۲۰۲۰) و پاسخگویی ۱۱۸ ضمن گفتگو با پاسخگویان این مراکز، از روند ارائه خدمات  به منظور تحقق رضایت مشتریان آگاه شد.  

در این بازدید مهندس یگانه با اشاره به اینکه خوشبختانه در شرایط فعلی ، مخابرات منطقه در خصوص ارائه خدمات به مشتریان در وضعیت مطلوبی به سر می برد، از عملکرد مطلوب همکاران پرتلاش این مراکز  قدردانی کرد.

مدیر مخابرات منطقه اهمیت پاسخگویی در حداقل زمان ممکن و جلب رضایت مشتریان را حائز اهمیت خواند و یادآور شد : ارایه خدمات با کیفیت، به موقع و تامین رضایت مشتریان، در مراکز پاسخگویی از مهمترین اهداف مخابرات منطقه در راستای مشتری مداری می باشد .

مهندس یگانه در این دیدار صمیمی همچنین بر تداوم فعالیت مخابرات منطقه در مبارزه با ویروس کرونا وضدعفونی کردن  مراکز مخابراتی و محیط کار  در راستای حفظ سلامت همکاران تاکید کرد.

 در ادامه این دیدار همکاران شاغل در مراکز ۲۰۲۰ و ۱۱۸ ضمن ارایه گزارشی از عملکرد خود ، نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات و انتظارات خود را با مدیر منطقه در میان گذاشتند که مهندس یگانه  ضمن پاسخگوئی به موارد مطروحه ، دستورات لازم  را صادر کرد.