بازدید سرزده مهندس امیر یگانه از مجتمع مخابراتی شهید بهشتی بندرعباس

۳۰ دی ۱۳۹۷

کارکنان بخش های مختلف مجتمع مخابراتی شهید بهشتی، دیدگاه ها و خواسته های خود را با مهندس یگانه در میان گذاشتند .

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان، مهندس امیر یگانه مدیر مخابرات منطقه هرمزگان؛ صبح روز شنبه بیست و نهم دی ماه، با بازدیدی سرزده از مجتمع مخابراتی شهید بهشتی بندرعباس صبح کاری خود را شروع کرد .

مهندس یگانه در این دیدار ضمن حضور در ساختمان اداری مجتمع مخابراتی شهید بهشتی از قسمت های مختلف این مجتمع بازدید و از نزدیک در جریان روند کاری کارکنان این مجتمع قرار گرفت .

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان در این بازدید با تاکید بر افزایش کیفیت سرویس دهی و تامین رضایتمندی  مشتریان خاطر نشان کرد: بهبود وضعیت خدمت رسانی و تکریم ارباب رجوع همراه با حفظ حرمت مشتریان و ارائه خدمت مطلوب و با کیفیت از مهم ترین اولویت های مخابرات منطقه می باشد .

در ادامه این دیدارکارکنان بخش های مختلف مجتمع مخابراتی شهید بهشتی ، دیدگاه ها و خواسته های خود را با مهندس یگانه در میان گذاشتند .