ایجاد سیستم‌های نوین ارتباطی جهت انتقال بنکداران به خارج از شهر

۱۸ دی ۱۳۹۸

مخابرات منطقه هرمزگان به منظور کمک به ترافیک شهری و بهبود حمل و نقل در شهر بندرعباس، اقدام به برقراری خدمات فیبر نوری در محل جدید استقرار بنکداران کرد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان، در راستای کمک به ترافیک شهری و بهبود حمل و نقل در شهر بندرعباس، سرویس FTTH و sip phone جهت مجتمع بنکداران واقع در بلوار راه آهن این شهر راه اندازی شد.

با ارائه خدماتی مخابراتی در بلوار راه آهن و جابجائی این مجتمع از مرکز شهر بندرعباس به مکان جدید ،کمک چشمگیری به کاهش ترافیک و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست با افزایش سرویس ها و خدمات از راه دور می گردد.

خدمات نوین ارتباطی امکان بهره‌مندی مشترکان از بسترهای جدیدی را فراهم می‌آورد که بتوانند از شماره‌های سابق خود در مکان دیگری و به تعداد بیشتر برخوردار شوند.