انتصاب در مخابرات منطقه هرمزگان

۱۶ تیر ۱۳۹۸

امید است با نصب العین  قرار دادن تقوای الهی برابر شرح وظایف محوله جدیت و تلاش وافری را ایفاء نمائید .

طی حکمی از سوی مهندس امیر یگانه مدیر منطقه ، علی صابری به سمت معاون شبکه و عبدالنور غفوری به سمت مدیر تجاری و امور مشتریان منطقه منصوب شدند.

امید است با نصب العین  قرار دادن تقوای الهی برابر شرح وظایف محوله جدیت و تلاش وافری را ایفاء نمائید . توفیقات شما را  در تقویت ، عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و پیشبرد اهداف عالیه شرکت از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم .

امیر یگانه

مدیر منطقه