افزایش پهنای باند دیتای شهرستان حاجی آباد

۳۱ فروردین ۱۳۹۸

پهنای باند مشتریان شهرستان حاجی آباد ارتقاء یافت .

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان در راستای افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان و با توجه به تاکیدات مدیر مخابرات منطقه هرمزگان در خصوص ارائه خدمات مطلوب ارتباطی، پهنای باند مشتریان شهرستان حاجی آباد ارتقاء یافت .

همچنین با نصب تجهیزات  CWDM و راه اندازی سیستم انتقال ،مراکز هاشم آباد ،سرگزاحمدی،طاشکوییه،سرچاهان،شمیل،آشکارا وفارغان به یک گیگابایت افزایش یافتند.