افزایش پهنای باند دیتای شهرستان بندر لنگه

۲۰ شهریور ۱۳۹۸

افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشترکین و ارائه خدمات مطلوب ارتباطی

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان در راستای افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشترکین و ارائه خدمات مطلوب ارتباطی، پهنای باند دیتای مشترکین شهر بندر لنگه و روستاهای حسینه ،گزیر و بستانه این شهرستان ارتقاء یافت .

گفتنی است با نصب تجهیزات انتقال افزایش پهنای باند شهر بندر لنگه  به ۱۰ گیگا بایت و در روستاهای مذکور  به یک گیگابایت افزایش ظرفیت یافتند.