افزایش پهنای باند در مراکز شهرستان حاجی آباد

۱۵ مرداد ۱۳۹۸

به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات ارتباطی و دیتا به مردم شهرستان حاجی‌آباد، پهنای باند مخابراتی این شهرستان به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

به منظور بهبود و ارتقای کیفیت ارائه خدمات ارتباطی و دیتا به مردم شهرستان حاجی‌آباد، پهنای باند مخابراتی این شهرستان به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان، در راستای افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشترکین و با توجه به تاکیدات مدیر مخابرات منطقه هرمزگان در خصوص ارائه خدمات مطلوب ارتباطی، کیفیت سرویس پهنای باند در مراکز  دهستان و باغات حاجی آباد افزایش یافت.

در این افزایش باند، پهنای باند مرکز دهستان از ۱۶ مگابیت و باغات از ۲۴ مگابیت به ۱ گیگا بایت ارتقاء یافتند.

  روستای دهستان  بالا و پائین در شمال غربی و روستای باغات در ۵۰ کیلومتری شمال شهرستان حاجی آباد  قرار دارد. به این ترتیب کیفیت ارائه خدمات ارتباطی در این مناطق نیز بهبود یافت.