افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت در شرکت توزیع برق خلیج فارس

۱۶ تیر ۱۳۹۸

این افزایش پهنای باند بر بستر فیبر نوری انجام گرفت .

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان به  منظور تامین نیازهای مشتریان و در راستای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح استان و بهبود وضعیت شاخصهای ارتباطی، ظرفیت پهنای باند اینترنت شرکت توزیع برق خلیج فارس از ظرفیت ۸mb برثانیه به ۱۶mb بر ثانیه ارتقاء یافت . گفتنی است این افزایش پهنای باند بر بستر فیبر نوری انجام گرفت .