ارتقاء سرعت و افزایش پهنای باند ۴Gهمراه اول در بیش از ۲۶۰ نقطه شهر بندرعباس

۲۶ اسفند ۱۳۹۸

ارتقاء سرعت و پهنای باند نسل چهارم مشترکین همراه اول در  شهرستان بندرعباس انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان در راستای افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشترکین و با توجه به تاکیدات مدیر مخابرات منطقه هرمزگان و تلاش و همراهی همکاران در خصوص ارائه خدمات اینترنت پر سرعت و خدمات همراه اول  ، ارتقاء سرعت و پهنای باند نسل چهارم مشترکین همراه اول در  شهرستان بندرعباس انجام شد.

گفتنی است با استفاده ازسیستم های جدید با ظرفیت انتقال بالا و نوسازی سایت های BTS تلفن همراه و نیز تغییر توپولوژی شبکه همراه ،  افزایش پهنای باند نسل چهارم همراه اول در ۲۶۰ نقطه شهر بندرعباس از جمله : اسکله شهید حقانی ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ،چهارراه گفتگوی تمدنها ، پالایشگاه نفت ستاره ، بیمارستان شهید محمدی ، میدان شهدا،میدان انقلاب ، مسکن مهر نایبند شمالی ،میدان قدس بندرعباس ، ۶۰۰ دستگاه بندرعباس وگمرک شهید رجائی ،راه آهن بندرعباس ، اسکله شهید حقانی  و… برقرار گردید .