آشنایی با تلفن ثابت ۸ رقمی و سرویس های آن

تلفنی که از طریق کابل مسی و یا بستر فیبر نوری یا کافوی نوری در محل مورد درخواست مشترک نصب می گردد، تلفن ثابت اطلاق میشود که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

 • فروش نقدی تلفن ثابت (به صورت حضوری در امور مشتریان مراکز مخابراتی) با مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال قابل انجام می باشد.
 • فروش اقساطی تلفن ثابت با اقساط ۳۶ ماهه (به صورت حضوری در امور مشتریان مرکز مخابراتی)

  فرم ثبت نام تلفن ثابت

انتظار مکالمه (Call Waiting )

مشترک به کمک این سرویس قادر خواهد بود در حین مکالمه در صورتیکه فرد دیگری با او تماس داشته باشد ضمن حفظ تماس اول، با فرد دوم تماس گیرنده نیز ارتباط برقرار نماید.

 1. نحوه فعال سازی: #۴۳*
 2. نحوه غیرفعال سازی: #۴۳#

  انتقال مکالمه (Call Divert )

  با بهره گیری از این سرویس مشترک قادر خواهد بود در صورتیکه در محل استقرار تلفن خود نباشد بصورت موقت کلیه تماسهای تلفنی را به هر شماره تلفن دیگر که مورد نظر و در دسترس اوست منتقل نماید (اعم از شماره های شهری، بین شهری یا تلفن همراه) بدیهی است هزینه تماس اول بعهده تماس گیرنده و هزینه انتقال مکالمه از خط دوم به خط سوم بعهده مشترک انتقال دهنده (مخاطب) می باشد.

  1. نحوه فعال سازی: *۲۱*شماره مقصد موردنظر#
  2. نحوه غیرفعال سازی #۲۱#

  تعرفه این سرویس در هر دوره (هر ۲ ماه ) مبلغ ۱۲۰۰ ریا ل می باشد .

  مکالمه کنفرانسی(Call Conference )

  با استفاده از این سرویس مشترک می تواند بطور همزمان با ۲ مشترک دیگر ارتباط برقرار نماید.

  شماره گیری سریع (Speed Dialling )

  با استفاده از این سرویس مشترک قادر خواهد بود برای شماره تلفن مورد نظر کد کوتاه و مشخصی در نظر گرفته و در مواقع لزوم به جای وارد کردن شماره فقط از کد مربوط استفاده نماید تا تماس با شماره مورد نظر برقرار شود. این سرویس برای صرفه جویی در وقت و سرعت در شماره گیری است.

  بیدار باش (Wake Up )

  با بهره گیری از این سرویس مشترک می تواند در هر زمانی که لازم بداند زنگ تلفن او به صدا در آید.

  • نحوه فعال سازی: #دقیقه،ساعت*۵۵*
  • ساعت و دقیقه باید بصورت دو رقمی وارد شود. بطور مثال ساعت ۵و۶دقیقه بصورت ۰۵۰۶ وارد شود.
  • نحوه غیرفعالسازی: #۵۵#

   مایشگر (Caller ID )

   در صورتی که دستگاه تلفن دارای سیستم نمایشگر باشد مشترک می تواند شماره تماس گیرنده را مشاهده نماید. گفتنی است این سرویس به صورت خودکار روی تمامی خطوط تلفنی مشترکین برقرار شده است.

   انتقال از خط اشغال (Call Forwarding )

   در صورتیکه مشترک تلفن بیش از یک خط تلفن داشته باشد در زمانی که یکی از خطوط اشغال باشد با بهره گیری از این سرویس امکان انتقال خط تماس گیرنده به خط آزاد تلفن دیگر وجود دارد.